top of page

היה שותף לפרוייקטים של מרכז גישה מובילים לשינוי

חברים יקרים.

מידי יום אנו נאלצים להשיב ריקם, מנהלי מוסדות, הורים, וצעירים הרוצים להשתתף בפעילות שלנו, לצערנו המחיר של פעילות האתגר, העסקת עובדים מקצועיים, ופעילות אתגר עולים הון רב.

וכן, לא כולם מסוגלים לשלם על כך.

יתרה על כך דווקא הילדים הצריכים טיפול באמצעות אתגר הם אלה המגיעים ממשפחות מעוטי יכולת. 

היו שותפים ותביאו שינוי לחיים של עוד ועוד ילדים. 

 

היו שותפים עימנו 

bottom of page