top of page

אודות העמותה


"מרכז גישה-מובילים לשינוי" הינה עמותה בישראל ששמה לה למטרה לקדם את תחום הטיפול באמצעות הרפתקה בישראל, בפרט בקרב בני נוער בסיכון מהמגזר החרדי, בנוסף העמותה יוזמת מסעות טיפוליים בארץ ובעולם לנוער בסיכון, נוער מתמודד, בשלבים שונים של חייהם, מסעות אלה אכן מובילים לשינוי בצורה מפתיעה .
כמו כן העמותה עושה שיתופי פעולה עם גורמי רווחה ועירייה, כמו גם עם עמותות שונות המובילות בתחום הרווחה בישראל.
 
בשנת 2014 החלה העמותה להעביר סדנאות העצמה לבני נוער בטרום סיכון במסגרת תוכנית "מנצחים", שזכתה להדים רבים בקרב אנשי החינוך במגזר החרדי.
 

טיפול באמצעות אתגר ומסע

התחום של טיפול באמצעות אתגר הולך ותופס תאוצה ברחבי העולם, כשהמוכרים והמובילים הם "אאוטוורד באונד", (OUTWARDS BOUNDׂ) וכן ארגון נול'ס (NOLSׂׂ) וברוח הארגונים האלו אנו מביאים מקצועיות אמינות ושינוי תפיסתי.
אנו פועלים גם להעלאת המודעות באמצעות הרצאות וסדנאות לאנשי חינוך מובילים כמו גם לבעלי השפעה במגזר לספר ולחבר את האנשים הנכונים לרוח הדברים.
 
פינה מיוחדת בעמותה שמורה למתמודדים בקרב בני הדור השני לחוזרים בתשובה. 
מידי שנה אנו מפיקים מסעות וסדנאות עם ציבור זה והתוצאות הם מדהימות.

  • Whatsapp
bottom of page